Category: Vesti

U 2013. u Srbiji više osnovanih nego ugašenih firmi

U Srbiji je prošle godine osnovano 8.735 novih firmi, što je gotovo tri i po puta više nego što ih je ugašeno, odnosno obrisano iz registra, saopštila je danas Agencija za privredne registre (APR). Istovremeno je 2013. registrovano 30.931 novih preduzetnika, što je oko 18 odsto manje od broja onih izbrisanih iz registra, rečeno je…
Read more

Porez na zarade

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

(“Službeni glasnik RS”, br. 115/13) Na osnovu člana 15a stav 6. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka i 108/13), Ministar finansija donosi Član 1. Ovim…
Read more

Elektronska prijava poreza

Elektronska poreska prijava startuje od 1. januara!

Prema rečima Ivana Simića, direktora Poreske uprave, objedinjena uplata poreza i doprinosa na jedinstveni račun startovaće od prvog januara naredne godine, prema planu i odlaganja neće biti. Kako direktor Poreske uprave navodi,  svi su imali dovoljno vremena da se prilagode i pripreme promeni koja će uslediti. Elektornska poreska prijava – Mogućnost prolongiranja do februara Simič…
Read more

Narodna Banka Srbije

NBS: U 2014. inflacija od 2,5 do 5,5 odsto

Narodna banka Srbije je objavila program monetarne politke u 2014. godini kojim je predviđeno da inflacija bude u granicama od 2,5 do 5,5 odsto. Osnovni cilj monetarne politike je postizanje i održavanje srednjoročne stabilnosti cena, čime se doprinosi i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, navodi se u programu monetarne politike NBS…
Read more