NBS: U 2014. inflacija od 2,5 do 5,5 odsto

Narodna Banka Srbije

Narodna Banka SrbijeNarodna banka Srbije je objavila program monetarne politke u 2014. godini kojim je predviđeno da inflacija bude u granicama od 2,5 do 5,5 odsto.

Osnovni cilj monetarne politike je postizanje i održavanje srednjoročne stabilnosti cena, čime se doprinosi i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, navodi se u programu monetarne politike NBS objavljene na sajtu centralne banke (www.nbs.rs).

Procena inflacije u narednom periodu zasnovana je, kako je objašnjeno, na oceni da neće biti završene strukturne reforme i liberalizacija cena.

NBS će nastojati da ciljanu inflaciju ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike – referentne kamatne stope, koja će se menjati na dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcija inflacije, a koristiće i druge instrumente iz svoje nadležnosti.

I u idućoj godini centralna banka Srbije će nastaviti da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa.

Intervencije na deviznom tržistu biće sprovođene kako bi se smanjile prekomerne kratkoročne oscilacije deviznog kursa, očuvala cenovna i finansijska stabilnost i održao odgovarajući nivo deviznih rezervi, navodi se u programu monetarne politke NBS.