O nama

Portfolio d.o.o - Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena kompanija i privredno društvo Portfolio d.o.o. je porodična kompanija koja se bavi računovodsvenim uslugama i konsaltingom preko 28 godina.

Osnivač firme je Branislav Pavlović koji je započeo sa poslovanjem 26. februara 1990. godine kao malo porodično preduzeće, koje je danas preraslo u ozbiljnu knjigovodstvenu i konsultansku agenciju.

Ogromnu pomoć, prve klijente kao i neizbrisiv trag u Portfoliu, ostavio je jedan od osnivača, Milovan Pavlović (1928-2007).

Prvi ugovori potpisani su 1990. godine a neki od tih ugovora su još uvek na snazi na šta smo posebno ponosni. Prvi završni računi predati su u februaru 1990. godine.

Sredinu 90-ih je obeležila je reorganizacija koju je omogućio tehnološki razvoj i unapređenja – posao su po referatima preuzeli obučeni računovođe. Prvi računovođe su primljeni u radni odnos 1995. godine.

Uvođenjem zakonske potrebe sertifikata za obavljanje računovodstvenih poslova, (više nije na snazi) svi naši računovođe položili su ispite i stekli potrebne sertifikate. Neki od naših bivših saradnika dugogodišnjim radom učestvovali su u građenju reputacije i posebno doprineli razvoju naših usluga, pomenućemo samo neke od njih: Marica Gostić, Rajka Petrović, Milena Sandić, Dragana Golubović…

Portfolio trenutno zapošljava sedam sertifikovanih računovođa. Članovi smo i osnivači udruženja računovodstvenih agencija BURA (Beogradsko udruženje računovodstvenih agencija).

Stalno i organizovano se stručno usavršavamo kroz programe seminara i specijalizovanih stručnih časopisa. Misija Portfolio je efikasna zaštita interesa naših klijenata, poreska edukacija, blagovremeno obaveštavanje i priprema za nova zakonska rešenja. Prevashodno smo specijalizovani za privredna društva, mala i srednja preduzeća.